หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าพบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้ โอเพน (Ho Chi Minh City Open University) ประเทศเวียดนาม
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าพบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้ โอเพน (Ho Chi Minh City Open University) ประเทศเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-18 15:24:07


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานวิจัย เรื่อง A comparison of hand-craft and deep features for biometric recognition” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology) มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้ โอเพน (Ho Chi Minh City Open University) ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทางด้าน การขยายการยกย่องระดับนานาชาติ