หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-18 14:11:24


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนโรงเรียนทวีธาภิเษก 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ และ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารเพื่อความร่วมมือกันในอนาคต