หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > กลุ่ม Decagram คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
กลุ่ม Decagram คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-20 09:03:25