หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-19 09:45:39

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566

     วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น