หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งตัวแทน 3 สาขาวิชาเดินหน้าแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งตัวแทน 3 สาขาวิชาเดินหน้าแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-18 15:20:22


เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินสายแนะแนวการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย ตัวแทนคณาจารย์ จาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม โรงเรียนห้วยยางวิทยา และโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก เข้ามาสอบถามและรับคำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อ