หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-18 15:19:26


วันที่ 17 มกราคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา และ อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ นิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ” เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี