หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-17 09:20:12

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล (หัวหน้าโครงการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ เจริญโภคราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยมีการทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำ กิจกรรม Light trap ส่องสัตว์และแมลงยามค่ำคืน นักสืบสายลม (ไลเคน) กิจกรรมดูนก และสำรวจเส้นทางธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมนึก ซันประสิทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิโลกสีเขียว คุณอธิปัตย์อู่ศิลปกิจ ผู้จัดการฝ่ายผลิตสื่อและกิจกรรมพิเศษมูลนิธิโลกสีเขียว และทีมงานจากมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมครั้งนี