หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ โรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ โรงเรียนในเครือข่าย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 16:13:02


วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการการศึกษา  ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อให้กับนักเรียน และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษา และงานอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้มีโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมหารือจำนวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา, โรงเรียนวังกรดพิทยา, โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา, โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา, โรงเรียนสนามชัยเขต, โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง,โรงเรียนมณีเศวตอุปถัมภ์, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนไทรน้อย, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม”จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” และ โรงเรียนเขาฉกรรจ์