หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 10:47:05


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี