หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 11:41:59


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาววรากร โฉมโสภา (นักวิทยาศาสตร์) นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ (เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป) นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์ (นักวิทยาศาสตร์) นายทิภากรณ์ ปลีแก้ว (นักวิทยาศาสตร์) และนางสาวนลินนิภา ขุนสกล (นักวิทยาศาสตร์) ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกลุ่มในโครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับหลักการ เทคนิค วิธีการติดตามคุรภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปาการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้