หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อการต่อยอดการพัฒนางานวิจัย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อการต่อยอดการพัฒนางานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-17 13:25:33


            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ นักวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมตำรับอาหารชาววังสวนสุนันทา เชิงโภชนาการสู่ประเทศรัสเซีย” โดยมีความประสงค์ที่จะมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ในการทำวิจัยและใช้ในการเรียนการสอน