หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 14:31:41


วันที่ 17 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีหัวข้อการประชุม อาทิ การจัดประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคืบหน้าของโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษา (Summer Course)  ณ Kazan Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคาร26) เป็นต้น