หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 14:26:18


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์      นามวงษ์ และอาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ ที่ได้คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 21th Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES 2018» ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. ผลงานเรื่อง : Nat de Co II : Innovative Fiber & Pre-Probiotics for helping dog live long and happy lives (ผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่นสำหรับสุนัข เสริมไฟเบอร์ โปรไบโอติก และพรีไบโอติกเพื่อรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหาร)

โดย : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์นามวงษ์ นามวงษ์, อ.ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชินี โหลสกุล

ได้รับรางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018, รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก International Salon of invention and New Technologies (New Time) Sebastopol, Russia Federation และรางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จาก โรมาเนีย

2. ผลงานเรื่อง : SI THAI- Non-Toxic Watercolor from Thai Herb (สีน้ำปลอดสารพิษจากสมุนไพรไทย)

โดย : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และนางสาวฉัตรชวานี พรรัตน์

ได้รับรางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018, รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จาก โรมาเนีย และรางวัลพิเศษ (Spacial Award) จาก หน่วยงาน lndonesian Invention and Innovation promotion Association: INNOPA, ประเทศอินโดนีเซีย