หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 15:07:46


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     วันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวัง "สวนนันท์ FUN FAIR"   #เดินกินถิ่นพระนาง  ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนงานการจัดงานในฝ่ายต่างๆ