หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:59:55


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประจำปี 2560 - 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตน การปฏิบัติตนต่อผู้ที่ทำงานร่วมกัน และความรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะพร ว่องกุล ผู้บริหารฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท  จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะแนวโครงการดังกล่าว