หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-22 10:17:36


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน