หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก"
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 10:53:38


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก" ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางและมุมมองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ที่จะตอบสนองต่อสถานประกอบการ และผู้เข้าศึกษาต่อ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถานการณ์ตลาดงานในปัจจุบัน