หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทาง R&D ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทาง R&D ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 11:20:08


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทาง R&D ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี