หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:41:14


คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University 

พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน 

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ผศ.สกุลตรา ค้ำชู และทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารจาก Curtin University ประกอบด้วย Professor Xiaotian Zhang Associate Deputy Vice-Chancellor Global Curtin, Mr.Ben Williams Deputy Director Global Student Recruitment Global Curtin พร้อมด้วย Ms.Ananta Akkawat Director  Aus Smart (Perth), Mr.Nattanan Satapanapituggit Director Aus Smart (Bangkok), Ms.Panadda Pattanarat Senior Operations Manager Aus Smart (Bangkok) ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม สำหรับสาระสำคัญของการประชุมหารือร่วมกันในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
1. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปริญญา (Double Degree) โดยหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างเชฟและนักปฏิบัติการมืออาชีพสู่สากลต่อไป
2. การส่งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ ไปเรียนที่ Curtin University ในชั้นปีที่ 3-4 โดยหลักสูตรดังกล่าวกำลังเตรียมนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป