หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-16 15:44:20


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [The International Conference on Business, Education, Social Sciences, Tourism and Technology (THE IBEST 2019)] ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มุ่งเน้นให้บุคลากรของคณะ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ รวมทั้งได้นำนักศึกษาของคณะ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากผลงานวิจัยดีเด่นในการจัดประชุม Sci SSRU Mini Conference 2019 จำนวน 3 คน เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย