หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง
เชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-02 14:54:07

เชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 17.00 น.