หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินโครงการ SCI SSRU Mini Conference
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินโครงการ SCI SSRU Mini Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-16 16:22:25


วันที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการดำเนินโครงการ SCI SSRU Mini Conference เกี่ยวกับการรวบรวมบทความวิจัยของนักศึกษา การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดำเนินการวิพากษ์บทความ และการกำหนดวันเวลาในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและสร้างทักษะในการนำเสนอผลงาน โดยโครงการจะจัดขึ้นในช่วง เดือนพฤษภาคม นี้