หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
ประชุมการงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 17:09:45


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ    เป็นประธานในการประชุม เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ในโครงการก่อสร้างอาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการควบคุมงาน ตัวแทนบริษัทในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร ร่วมประชุมหารือ ในรายการครุภัณฑ์และพื้นที่สำหรับการติดตั้งครุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานและการวางแผนประกอบ ในส่วนพื้นที่ติดตั้งต่างๆ ของบริษัท  เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย