หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายงานนักศึกษาช่วยงาน
ประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายงานนักศึกษาช่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:48:27


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง และนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 16 คน จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกับสาขาวิชา ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี