หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > สาขาวิชาเคมี จัดแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง”
สาขาวิชาเคมี จัดแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:42:28เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด“โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยจุดประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเคมี  และเพื่อนำความรู้ที่นักศึกษาได้ทำการศึกษามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และศึกษาจากผลงานงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ เป็นที่สนใจของนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมชมผลงาน