หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการเดินสายแนะแนว โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการเดินสายแนะแนว โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:02:10

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์คณะฯ และนักศึกษา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการเดินสายแนะแนวโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเป็นโรงเรียนสุดท้ายในช่วงที่ 2  ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการประสานงานร่วมมือกับทางโรงเรียนต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการตลอดมา ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการช่วงที่ 3 อีกครั้ง     ในเดือนมีนาคม