หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำบุญ การสวดพระปริตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำบุญ การสวดพระปริตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-18 15:42:17


วันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการทำบุญ การสวดพระปริตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบต่อชะตาชีวิต ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก