หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The First Researcher Networking Forum on Thematic Area 1: Climate Change
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The First Researcher Networking Forum on Thematic Area 1: Climate Change

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-19 16:22:58

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 

The First Researcher Networking Forum on Thematic Area 1: Climate Change

           เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The First Researcher Networking Forum on Thematic Area 1: Climate Change จัดโดย SEAMEO RIHED ร่วมกับ Osnabruck University of Applied Sciences โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก DAAD งานประชุมครั้งนี้มีผู้แทนนักวิจัยจาก 25 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Greater Mekong Subregion  เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ