หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักสูตร ๒ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักสูตร ๒ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-16 15:28:48


สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/cho1QUJrzdui4q3l1