หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-15 18:57:01


เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “พี่สอนน้อง” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบคุณภาพน้ำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียน โดยได้มีการสอบถามขั้นตอนการสมัคร การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อจบการศึกษาแล้ว