หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานรายวิชาอาหารไทยชาววัง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานรายวิชาอาหารไทยชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-15 16:42:20


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชาอาหารไทยชาววัง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานอาหารไทยชาววัง โดยมี อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมชิมอาหารฝีมือของนักศึกษา ในรายวิชาดังกล่าว