หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Vocational and Technical College (LVTC)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Vocational and Technical College (LVTC)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-15 15:08:53


   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผู้แทนจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Liuzhou Vocational and Technical College (LVTC) มณฑลกวางสี โดยได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงกัน  ทั้งนี้การพบปะกันดังกล่าวจะเป็นก้าวแรกเพื่อพัฒนาไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในโอกาสต่อไป