หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-15 15:09:07


 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาฯ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" และดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร" จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561