หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > การประกวดดาวเดือน ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดดาวเดือน ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-17 17:06:27


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนประจำปี 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประกวด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้วจันทร์สุข  คุณวีรกร จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล และ คุณสุมิตรา พรหมขุนทอง เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

      ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชญาณ์นันทน์ นุ้ยประสิทธิ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับตำแหน่งดาวคณะ และ นายอลงกรณ์ แก้วคงฉาย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับตำแหน่ง เดือนคณะ