หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 14:21:40

คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565