หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ) ณ เทศบาลตำบลบางพุทรา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ) ณ เทศบาลตำบลบางพุทรา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 10:15:17

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ) 
ณ เทศบาลตำบลบางพุทรา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2565 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ เทศบาลตำบลบางพุทรา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี