หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-15 16:31:41


วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางคณะและวิทยาลัย จะได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับการทำพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย