หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี
ประชุมเตรียมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-15 17:07:15


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี (การแสดงศักยภาพ SMART) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนดำเนินงาน การมอบหมายงานของแต่ละฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้