หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-15 14:39:04


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ การอนุมัติส่งค่าระดับคะแนนของนักศึกษา และเรื่องสืบเนื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง