หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามชีววิทยาเรียนรู้นอกห้องเรียน
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามชีววิทยาเรียนรู้นอกห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-08 10:24:31

สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามชีววิทยาเรียนรู้นอกห้องเรียน

       เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามชีววิทยา เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแขนงชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 กับประสบการณ์สำรวจธรรมชาติ พรรณไม้ สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และเรียนรู้พร้อมรับฟังการบรรยายโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ บรรยายและนำชมการดำเนินกิจการของหน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา