หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมงาน Open house โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประสานโครงการแนะแนวต่อเนื่องครั้งที่สอง
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมงาน Open house โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประสานโครงการแนะแนวต่อเนื่องครั้งที่สอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:02:26วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย     โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.คณิตดา ทองขาว อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์คณะฯ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงาน "Open House" โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสของการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ในครั้งที่สองที่ได้ประสานงานร่วมกัน อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยในการเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียน ซึ่งช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน ทำให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในการติดต่อประสานงานเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นในครั้งต่อไป ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะฯ มาโดยตลอด