หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ รุ่น ที่ 3
วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ รุ่น ที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-20 09:06:16

วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ รุ่น ที่ 3

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการรุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มาเรียนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ โดยมีพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นพี่เลี้ยงสอนน้องทำปฏิบัติการ ทั้งนี้โรงเรียนไทรน้อยเป็นโรงเรียนที่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี