หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมต่อเนื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมต่อเนื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-14 17:24:55

Link ภาพการอบรม วันที่ 14 ธันวาคม 2561วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน  เนื่องด้วยการให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ให้ทันกับแนวคิดวิจัย แนวทางสากลที่เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการดำเนินการวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยการอบรมได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว ผู้อบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในวิชาชีพของตนเองได้