หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:27:56

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 13 ก.ค.65  นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิฒน์ คณบดี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวนาเกลือ และจัดทำระบบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ บนวิถีชุมชนเกษตรกรตามแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ได้ติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมีการรายงานผลแบบออนไลน์ ให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำแม่กลองและผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เข้าร่วมฟังพร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือฯ