หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แนะนำสาขาผ่าน Facebook Live
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แนะนำสาขาผ่าน Facebook Live

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 11:05:37


 เส้นทางสู่เชฟมืออาชีพ....ทักษะแน่นๆ 

ความสนุกรัวๆ...ต้องคหกรรมฯ สวนสุนันทาเท่านั้น

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายบริการการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไลฟ์สด "คหกรรมฯสวนสุนันทา" ชวนมาดู "ไลฟ์ชวนกันมาเรียน" ???? ผ่าน Facebook Live ???? แนะนำสาขาฯ เพื่อให้เห็นบรรยากาศการเรียน การฝึกปฏิบัติในครัว ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์...คหกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา ???? ทักษะที่มาพร้อมความสนุกสนาน