หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-14 18:01:32


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก (ETH- Zurich Swiss Federal Institute of Technology) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอยู่ในอันดับ 7 ของ QS World ranking (2019) นำโดย Prof. Dr. Michael Bruce Zimmermann และ Dr. Nicole Stoffel กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ. พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำคณาจารย์ของทั้งสองคณะฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและเตรียมพร้อมประสานความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสต่อไป

Academic Cooperation: networking meeting between Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland and Suan Sunandha Rajhabhat University (SSRU), Thailand.

Zurich Swiss Federal Institute of Technology is considered one of the world’s leading research universities. It’s currently ranked 7th in QS World Ranking Index (2019.)

The meeting was jointly led by Professor Dr. Michael Bruce Zimmermann, Dr. Nicole Stoffel from ETH and Assistant Professor Dr. Anant Thapinta, the Dean of Faculty of Science and Technology, and Asst. Prof. Dr. Thavatchai Kamoltham, the Dean of College of Allied Health Sciences, from SSRU. Research Faculties from both institutions had participated in research exchange and networking for academic coordination in the future.

The meeting was organized at meeting room 26109, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajhabhat University on June 13, 2019 during 10:00 – 12:00 pm.