หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา (วาระพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา (วาระพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-14 17:23:01


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ประกอบด้วยรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความน่าสนใจและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตมากยิ่งขึ้น