หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาและการให้บริการนักศึกษาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาและการให้บริการนักศึกษาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:39:04

กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมให้ความรู้ 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาและการให้บริการนักศึกษาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์

     วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาและการให้บริการนักศึกษาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยมี คุณวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และเป็นการแนะนำช่องทางการให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ในการขอรับบริการทางด้านวิชาการของนักศึกษา