หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:29:09

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม  "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในกิจกรรมและมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ และคุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา