หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือเพื่อทำการวิจัยและสร้างแหล่ง startup
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือเพื่อทำการวิจัยและสร้างแหล่ง startup

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:32:26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือเพื่อทำการวิจัยและสร้างแหล่ง startup

    วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธารสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมอาจารย์ นักวิจัยลงพื้นที่หาความร่วมมือเพื่อทำการวิจัยและสร้างแหล่ง startup ให้กับนักศึกษา ณ โรงงานแปรรูปมะม่วง จ.สุพรรณบุรี